söndag 21 oktober 2012

SEXIT - Del 3 _ Många män har inte "knäckt koden" - Many men haven´t "break the code"


Godkväll!
Good evening!

Jag vill börja med att säga att jag personligen har flera både lesbiska och homosexuella vänner runt om i världen. Jag deltog i PRIDE-paraden i Stockholm 2010 tillsammans med min man och hans kollegor. Anledningen var och är att jag tydligt vill visa världen min ståndpunkt: Alla människor är fantastiska, precis såsom Gud skapat dem. Olika sexuell läggning är lika självklart som att jag är högerhänt och någon annan är vänsterhänt. Man kan inte ändra på det.
Här skriver jag dock som heterosexuell och gift kvinna och det är mina personliga tankar och upplevelser. Kul att du läser.
I want to start by saying that I, personally, have got several friends who are lesbians and homosexuals around the world. I attended the Swedish Pride-Parade 2010 in Stockholm together with my husband and the colleagues of him. The reason was and still is that I wanted to show the world my viewpoint. All humans are fantastic, just the way God created them. Different kinds of sexual orientation are as naturally as the fact that I am right-handed while someone else is left-handed. You cannot change that fact. It’s just right that. Here, at my blog, I’m writing as a straight married woman, though, and what you read is my personal thoughts and experiences and no science, not at all.   


Många svenska män tycks fullständigt villrådiga idag. De vågar inte längre vara män. De blandar ihop begreppen jämställdhet och erotik.
Det blir ett slags kaos där både kvinnor och män är förlorare i systemet.
Many Swedish men seem to be completely perplexed today. They don’t dare to be men. They mix up the two concepts equality and erotica.
The result is some kind of chaos where both women and men are loosers in the system. 

Jag är den första att ställa mig i främsta ledet för jämställdhet.
I am the first one to set me in the front line, fighting for equality!

Lika lön för lika arbete!
Dela på hushållsarbetet hemma och ansvaret för barnen!
Gud nåde den man som försöker sätta sig på mig i jobbet för att jag är kvinna, den mannen önskar att han aldrig föddes!
Equal pay for equal work!
Share the housework and the responsibility for children!
God help a man who would try to pressing me down at work for the reason that I’m a woman, that man would wish he never was born.

Hittar en bild på mig från en av Räddningsverkets reklambroschyrer 1994, då i rollen som brandlärare. Jo, jag har utbildat fler än 1000 brandmän och brandbefäl i Sverige.
Jag är urstark. Jag är kaxig. Jag är självsäker. Det är jag fortfarande - 18 år senare.
I did find a photo of me from one of the advertising brochures of the Swedish Rescue and Services Agency (another Authority nowadays) 1994, where I did work as a fire teacher for several years. Yes, I did train more than 1000 fire-fighters and Fire officers in Sweden.
I`m super strong! I’m cocky! I’m confident! I’m still all this – 18 years later.


Men, så kommer vi till erotik.
Jag vill ha MIN MAN! Jag attraheras av det jag envisas med att kalla för hans maskulina egenskaper. Jag åtrår det där manliga, intensivt.
Han får vara just precis man.
Det är underbart.
Jag kan bli ”galen av lust” när han spelar exakt precis på sin maskulinitet.
Han vet exakt vilka signaler han ska sända ut för att jag ska ”fångas”.

But now I will discuss erotica. I want my husband to be A MAN! I’m attracted to, what I insist to call is his masculine characteristics. I desire that male-thing, intensely.
He is allowed to be just exactly a man.
It’s wonderful.
I can go crazy with desire when he plays with his masculinity. He knows exactly which signals he will send out to "catch me".

Uppumpade muskler?
Glöm det, det är inte det jag menar med maskulin!
Varför fattar inte alla svenska män detta? Varför knäcker de inte koden?
Jo, för det finns en annan kod, den kod som många svenska män tycks ha missat totalt.
Pumped-up muscles?
Forget it! That’s not what I mean by “masculine”.
Why don’t all Swedish men understand this? Why do they not break the code?
Yes, there is another code, the code that so many Swedish men seem to have missed completely.

Jag möter dem ibland, mina olyckliga medsystrar, som inte får tillgång till den där känslan av åtrå, som min egen man så ofta bjuder mig på.
Sometimes I meet them, my unhappy sisters, who do not have access to that feeling of lust, that very feeling who my own husband so often invites me on.

Stackars kvinnor, tänker jag ibland: Ni har absolut missat något väsentligt i livet.
Min man får och ska VARA MAN! Det är överhärligt sexigt!
Poor women, I sometimes think. You’ve absolutely missed any significant in life.
My own husband is allowed and shall be A MAN. It’s tremendously sexy!

Men de allra största förlorarna är faktiskt just precis alla de män i Sverige som famlar i villrådighetens land där de blandat ihop vardagslivet, där jämställdhet med nödvändighet måste vara en självskriven regel med erotikens förlovade land, där spelreglerna kan variera högst väsentligt beroende på deltagarnas önskningar och fantasier.
But the biggest losers, in fact, are all those men in Sweden who are fumbling in the land of perplexity, where they’ve mixed up everyday life, where equality necessarily must be an obvious rule, with the promised land of eroticism, where the game rules are allowed to vary highly significant, depending on the desires and fantasies of the participants.

Skyll er själva ni män som inte vågar leva tillsammans med vardagens starka kvinnor!
Ni har ingen aning om vad ni går miste om!
Blame yourselves all you men who don’t dare to live together with an everyday strong woman! You have no idea what you’re missing!

Å när en man talar nedsättande och drar taskiga skämt om kvinnor… då vet jag säkert:
And, when a man speaks disparagingly of women I know for sure:

Aha, en urusel älskare som därför får skitdålig sex.
Aha, this is a lousy lover and he is getting crappy sex because of that.

Ni avslöjar er direkt, ska ni veta.
You reveal yourselves directly, I want you to know that.
Ni har förmodligen aldrig ens sett en kvinna njuta ohämmat i en sexlek.
You’ve probably never even seen a woman enjoy uninhibited in sex play.

Så tråkigt för er då…
So sad for you, then…

I skrivande stund är det med stor åtrå och värme jag tänker på min man.
At this writing, it is with great desire and heat I think of my husband.

Jag vill ha honom…,
I want him

Nuuuuuuuuu!
Noooooow!

Catwoman